Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utsira skole
5547 UTSIRA
Org.nr 975274926
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Utsira kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 4,5 5,2 7,1 5,2
Antall elever per årsverk til undervisning 4,4 6,0 5,3 4,0 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,5 24,0 25,0 25,0 21,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,2 22,1 19,3 14,0 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 6,5 5,2 3,8 5,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 3,2 7,0 8,0 6,1 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,6 7,8 7,8 5,3 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 230 2 850 3 346 4 481 3 268
Undervisningstimer totalt per elev 162 119 134 179 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no