Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utøy skole
Utøyvegen 730
7670 INDERØY
Org.nr 975269302
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Inderøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 7,0 7,3 8,9 8,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,0 11,2 9,9 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,0 33,8 30,6 24,7 24,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 31,0 33,4 37,0 37,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,2 11,5 10,4 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 14,9 15,2 15,3 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 008 4 930 4 978 6 042 6 042
Undervisningstimer totalt per elev 59 68 66 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no