Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utleira skole
Stubbanvegen 80
7036 TRONDHEIM
Org.nr 975294595
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,7 29,5 31,1 34,0 33,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 17,8 17,1 15,0 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,4 92,5 77,9 104,0 113,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 16,3 18,6 13,2 12,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2 17,9 17,2 15,1 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,9 18,7 16,9 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,2 91,1 94,8 96,0 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 19 649 18 531 19 637 23 079 22 616
Undervisningstimer totalt per elev 45 42 43 50 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no