Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utleira skole
Stubbanvegen 80
7036 TRONDHEIM
Org.nr 975294595
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,6 30,7 29,5 31,1 34,0
Antall elever per årsverk til undervisning 18,2 16,3 17,8 17,1 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 5 6 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,4 86,4 92,5 77,9 104,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 16,3 16,3 18,6 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 16,2 17,9 17,2 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 17,2 18,9 18,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 84,2 91,1 94,8 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 582 19 649 18 531 19 637 23 079
Undervisningstimer totalt per elev 41 45 42 43 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no