Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utheim skole
Utheimsveien 42
6532 AVERØY
Org.nr 975283550
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,2 8,4 13,4 12,7 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 12,7 12,4 12,1 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 288,2 90,8 60,6 54,6 74,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 3,3 11,7 17,6 18,9 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 12,7 12,5 12,1 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 15,3 16,6 15,6 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 454 5 187 8 522 8 037 9 886
Undervisningstimer totalt per elev 66 58 60 61 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no