Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Uskedalen skule
Uskedalsvegen 552
5463 USKEDALEN
Org.nr 975281574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,7 10,2 9,9 10,3 10,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 12,8 12,0 10,4 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,1 70,4 61,5 59,9 49,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 15,9 17,0 15,7 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 13,0 12,1 10,4 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 15,2 14,9 12,2 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,8 100,0 84,0 90,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 081 6 608 6 415 6 891 7 205
Undervisningstimer totalt per elev 63 58 62 71 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no