Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Uranienborg skole
Briskebyveien 7
0259 OSLO
Org.nr 974590328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,5 43,3 50,5 50,3 48,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,3 16,8 13,9 13,8 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 240,7 184,3 113,5 96,6 84,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 8,1 11,1 13,4 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 21,0 22,7 17,9 17,5 18,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,3 12,1 11,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,9 22,4 19,5 17,7 20,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 29 698 27 100 32 704 33 803 31 595
Undervisningstimer totalt per elev 43 42 51 52 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no