Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Uranienborg skole
Briskebyveien 7
0259 OSLO
Org.nr 974590328
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,3 50,5 50,3 48,8 50,6
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 13,9 13,8 15,5 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 7 8 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 184,3 113,5 96,6 84,8 91,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 11,1 13,4 16,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 22,7 17,9 17,5 18,3 18,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 12,1 11,7 15,7 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,4 19,5 17,7 20,1 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 19,1 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,9 22,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,2 20,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,1 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 27 100 32 704 33 803 31 595 32 237
Undervisningstimer totalt per elev 42 51 52 46 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no