Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ura skole
Novikveien 130
8802 SANDNESSJØEN
Org.nr 980289109
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alstahaug kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,7 12,4 14,0 14,8 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,7 12,2 10,5 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 33,2 38,2 49,7 23,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9 32,3 28,6 19,5 38,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,7 12,4 10,7 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,1 17,4 13,5 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 100,0 100,0 81,2
Lærertimer som gis til undervisning 8 462 9 188 9 289 10 108 11 400
Undervisningstimer totalt per elev 67 69 61 71 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no