Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Unneberg skole
Unnebergveien 3
3239 SANDEFJORD
Org.nr 974594358
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,1 15,0 14,0 13,5 12,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 13,1 12,0 12,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,8 110,3 103,5 102,1 95,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 9,7 10,2 10,5 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,0 12,0 12,4 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 15,8 13,6 13,7 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 579 9 064 9 091 8 721 8 308
Undervisningstimer totalt per elev 55 57 62 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no