Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Unneberg skole
Unnebergveien 3
3239 SANDEFJORD
Org.nr 974594358
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 14,0 13,5 12,5 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 12,0 12,3 12,3 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,3 103,5 102,1 95,2 88,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,2 10,5 11,6 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 12,0 12,4 12,3 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 13,6 13,7 14,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 064 9 091 8 721 8 308 7 904
Undervisningstimer totalt per elev 57 62 60 60 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no