Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undheim skule
Bjønnholen 10
4342 UNDHEIM
Org.nr 975275728
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Undheim skule 13,5 13,0 13,8 14,1 14,4
Time kommune 214,5 219,0 214,7 223,6 221,7
Rogaland fylke 5 313,5 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Undheim skule 11,6 13,1 12,5 12,9 12,3
Time kommune 12,8 13,3 13,8 13,1 13,3
Rogaland fylke 12,4 12,6 12,6 12,5 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Undheim skule 1 2 2 4 3
Time kommune 31 26 32 30 35
Rogaland fylke 835 826 875 928 938
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Undheim skule 111,5 67,0 64,7 34,9 52,7
Time kommune 78,1 94,2 78,5 84,6 74,5
Rogaland fylke 69,7 71,2 68,3 64,8 64,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Undheim skule 9,7 16,5 17,3 31,3 19,6
Time kommune 14,5 12,1 15,0 13,5 15,6
Rogaland fylke 15,7 15,7 16,3 17,2 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Undheim skule 12,4 15,6 13,5 14,2 13,5
Time kommune 13,2 14,2 14,4 13,7 14,1
Rogaland fylke 13,2 13,5 13,5 13,3 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Undheim skule 13,1 11,7 14,3 13,8 13,5
Time kommune 15,6 15,2 16,2 15,7 15,4
Rogaland fylke 14,4 14,6 14,6 14,8 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Undheim skule 14,3 15,3 14,9 15,5 15,0
Time kommune 17,6 18,0 18,5 17,7 17,9
Rogaland fylke 16,9 17,1 17,1 17,1 16,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Undheim skule 15,4
Time kommune 16,4
Rogaland fylke 14,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Undheim skule 14,4
Time kommune 18,6
Rogaland fylke 17,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Undheim skule 15,1
Time kommune 19,6
Rogaland fylke 19,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Undheim skule 97,3 100,0 100,0 91,5 99,6
Time kommune 93,4 96,5 95,5 94,6 94,8
Rogaland fylke 96,0 95,8 95,3 95,7 94,7
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Undheim skule 9 016 7 781 8 778 8 512 8 569
Time kommune 135 307 133 388 131 869 139 163 138 125
Rogaland fylke 3 349 034 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Undheim skule 62 54 57 55 58
Time kommune 56 53 52 55 54
Rogaland fylke 58 56 57 57 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no