Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undheim skule
Bjønnholen 10
4342 UNDHEIM
Org.nr 975275728
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Time kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 13,0 13,8 14,1 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 13,1 12,5 12,9 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 111,5 67,0 64,7 34,9 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 16,5 17,3 31,3 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 15,6 13,5 14,2 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,1 11,7 14,3 13,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 15,3 14,9 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,3 100,0 100,0 91,5 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 9 016 7 781 8 778 8 512 8 569
Undervisningstimer totalt per elev 62 54 57 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no