Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Undarheim skule Kvinnherad kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 172,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 34 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,1 48,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 19,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,1 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 14,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 14,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,2 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 91,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 15 162 108 528 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no