Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Undarheim skule Kvinnherad kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 20,5 175,0 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9 10,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 30 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7 55,1 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 11,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 14,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,5 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 13,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4 93,4 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 13 283 108 338 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 66 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no