Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 13 283
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no