Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 13 423
Undervisningstimer totalt per elev 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no