Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 113,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 885
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no