Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 19,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 425
Undervisningstimer totalt per elev 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no