Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Undarheim skule 19,8 19,6 21,7 20,5 23,0
Kvinnherad kommune 177,4 170,4 176,8 175,0 172,3
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Undarheim skule 14,3 15,1 13,5 12,9 11,4
Kvinnherad kommune 11,3 11,6 11,1 10,8 10,8
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Undarheim skule 3 2 4 4 4
Kvinnherad kommune 28 24 28 30 34
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Undarheim skule 75,9 113,6 56,8 64,7 56,1
Kvinnherad kommune 61,4 72,2 59,6 55,1 48,9
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Undarheim skule 15,9 10,9 19,9 17,4 18,0
Kvinnherad kommune 15,9 13,8 16,0 17,1 19,4
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Undarheim skule 14,2 15,1 13,6 13,0 11,5
Kvinnherad kommune 11,7 12,6 11,5 11,2 11,1
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Undarheim skule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kvinnherad kommune 14,3 13,3 14,2 13,6 13,9
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Undarheim skule 16,3 18,0 15,9 15,1 12,9
Kvinnherad kommune 15,1 15,7 14,9 14,6 14,2
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Undarheim skule 14,5 11,4
Kvinnherad kommune 13,5 11,8
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Undarheim skule 15,7 14,6
Kvinnherad kommune 13,7 14,5
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Undarheim skule 0,0 0,0
Kvinnherad kommune 17,2 17,2
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Undarheim skule 92,4 100,0 94,5 94,4 95,3
Kvinnherad kommune 96,0 92,6 96,1 93,4 91,6
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Undarheim skule 12 425 11 885 13 423 13 283 15 162
Kvinnherad kommune 108 661 104 178 107 709 108 338 108 528
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Undarheim skule 52 49 55 58 65
Kvinnherad kommune 63 61 64 66 66
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no