Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,8 19,6 21,7 20,5 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 15,1 13,5 12,9 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,9 113,6 56,8 64,7 56,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 10,9 19,9 17,4 18,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 15,1 13,6 13,0 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 18,0 15,9 15,1 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,4 100,0 94,5 94,4 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 425 11 885 13 423 13 283 15 162
Undervisningstimer totalt per elev 52 49 55 58 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no