Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Undarheim skule
Røsslandsvegen 5
5460 HUSNES
Org.nr 975281450
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 19,8 19,6 21,7 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 14,3 15,1 13,5 12,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,8 75,9 113,6 56,8 64,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 15,9 10,9 19,9 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 14,2 15,1 13,6 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 16,3 18,0 15,9 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 92,4 100,0 94,5 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 12 712 12 425 11 885 13 423 13 283
Undervisningstimer totalt per elev 55 52 49 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no