Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulvik kommune
Kommunenr 1233
Alle grunnskoler med adresse i Ulvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,0 18,6 17,5 18,4 17,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,1 8,1 7,2 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,3 53,0 44,4 54,2 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 12,7 15,7 11,7 21,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 7,8 8,6 7,7 9,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,1 11,9 10,1 8,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,0 10,5 10,2 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 87,3 97,1 94,8 84,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 960 11 108 10 786 11 499 10 274
Undervisningstimer totalt per elev 96 89 88 98 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no