Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulvestad barneskule AS (privat)
Haugevegen 12
6133 LAUVSTAD
Org.nr 898211932
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulvestad barneskule AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 4,2 4,5 4,6 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 4,7 4,5 4,0 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,2 20,0 18,5 16,7 20,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 22,8 23,9 23,7 21,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 6,1 6,1 5,4 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,4 9,0 8,1 7,6 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 80,2 67,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 888 3 000 3 268 3 306 2 470
Undervisningstimer totalt per elev 180 158 163 184 165
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no