Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulveset skule
Møvikvegen 39
5357 FJELL
Org.nr 975287661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Øygarden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 19,4 20,9 19,7 20,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,8 11,3 12,7 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,3 66,0 64,4 64,0 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,8 16,4 15,9 17,6 18,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,8 11,5 13,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,5 13,4 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 294 13 241 13 932 12 958 13 319
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 65 58 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no