Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulveset skule
Møvikvegen 39
5357 FJELL
Org.nr 975287661
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fjell kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,9 19,9 19,4 20,9 19,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,6 11,8 11,3 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,2 76,3 66,0 64,4 64,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 13,8 16,4 15,9 17,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 11,8 11,8 11,5 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 13,6 13,5 13,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 850 13 294 13 241 13 932 12 958
Undervisningstimer totalt per elev 59 64 63 65 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no