Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Ulverud skole Nittedal kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 266,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 14,3 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 33 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,1 103,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 12,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,6 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,2 17,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 19,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 98,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 23 295 172 538 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 48 50 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no