Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 24 217
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no