Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 33,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,8
Lærertimer som gis til undervisning 22 978
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no