Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Ulverud skole 34,0 33,8 34,0 36,6 35,0
Nittedal kommune 249,0 257,7 263,9 274,1 266,9
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Ulverud skole 15,6 15,3 15,9 15,2 15,5
Nittedal kommune 14,4 14,1 14,1 14,1 14,3
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ulverud skole 8 8 9 9 7
Nittedal kommune 36 36 37 41 33
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ulverud skole 62,0 62,0 53,7 58,2 71,1
Nittedal kommune 91,1 93,1 90,3 85,3 103,8
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ulverud skole 23,1 22,6 27,1 23,3 19,6
Nittedal kommune 14,4 13,8 14,1 14,8 12,4
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ulverud skole 15,6 15,8 16,0 15,3 15,6
Nittedal kommune 15,0 15,4 15,3 15,1 15,3
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ulverud skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nittedal kommune 17,2 15,9 16,1 16,3 16,6
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ulverud skole 18,3 17,7 18,8 17,8 19,0
Nittedal kommune 18,7 18,7 18,6 18,3 18,8
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ulverud skole 16,8 20,2
Nittedal kommune 16,5 17,5
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ulverud skole 19,2 17,8
Nittedal kommune 19,4 19,1
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ulverud skole 0,0 0,0
Nittedal kommune 19,8 20,3
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ulverud skole 87,9 88,8 90,9 95,8 97,0
Nittedal kommune 95,5 95,4 97,4 96,5 98,1
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Ulverud skole 23 151 22 978 23 073 24 217 23 295
Nittedal kommune 161 436 167 161 169 731 175 145 172 538
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Ulverud skole 47 48 47 49 48
Nittedal kommune 50 50 50 51 50
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no