Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 33,8 34,0 33,8 34,0 36,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 15,6 15,3 15,9 15,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 8 8 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,6 62,0 62,0 53,7 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 23,1 22,6 27,1 23,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,6 15,8 16,0 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,3 17,7 18,8 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,7 87,9 88,8 90,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 23 174 23 151 22 978 23 073 24 217
Undervisningstimer totalt per elev 49 47 48 47 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no