Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulverud skole
Bekkinga 4
1481 HAGAN
Org.nr 975295877
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 33,8 34,0 36,6 35,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 15,3 15,9 15,2 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 9 9 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,0 62,0 53,7 58,2 71,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,1 22,6 27,1 23,3 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,8 16,0 15,3 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,7 18,8 17,8 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,9 88,8 90,9 95,8 97,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 151 22 978 23 073 24 217 23 295
Undervisningstimer totalt per elev 47 48 47 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no