Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulvang oppvekstsenter Avdeling skole
Fagervikveien 139
8890 LEIRFJORD
Org.nr 975286673
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Leirfjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 2,3 2,3 2,8 2,8
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 7,2 8,8 8,1 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 19,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 38,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 7,2 9,1 8,3 7,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,9 7,2 9,1 9,1 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 55,6 100,0 100,0 76,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 514 1 539 1 596 2 023 1 851
Undervisningstimer totalt per elev 95 103 84 92 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no