Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulsteinvik barneskule
Skulevegen 5
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975277410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,5 35,1 37,4 37,4 32,6
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 13,6 13,2 12,9 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,6 95,7 113,8 111,0 98,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 13,3 10,7 10,7 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8 13,6 13,3 13,0 14,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 17,8 17,0 16,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 116 24 358 25 508 25 508 22 886
Undervisningstimer totalt per elev 50 54 56 57 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no