Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulsteinvik barneskule
Petterbakken 2
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975277410
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,1 37,4 37,4 32,6 35,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 13,2 12,9 14,0 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7 113,8 111,0 98,9 101,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 10,7 10,7 13,4 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,3 13,0 14,1 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 17,0 16,4 16,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 358 25 508 25 508 22 886 25 222
Undervisningstimer totalt per elev 54 56 57 53 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no