Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulstein ungdomsskule
Bakkegata 31
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975290026
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,6 35,5 36,2 32,3 34,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,7 10,4 12,8 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,2 104,1 81,4 135,7 84,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 10,4 11,6 8,3 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,6 13,8 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,4 15,9 21,7 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,0 97,2 91,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 533 21 526 21 592 18 765 19 509
Undervisningstimer totalt per elev 57 56 63 51 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no