Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulstein skule
Bøen 10
6065 ULSTEINVIK
Org.nr 975277399
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulstein kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 9,9 10,4 10,3 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,5 10,2 10,0 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 183,9 112,8 69,0 98,9 85,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,3 7,9 13,7 9,0 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 9,6 10,3 10,1 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 12,5 12,7 11,3 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,9 9,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 144 6 859 7 144 6 764 6 802
Undervisningstimer totalt per elev 69 78 73 74 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no