Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulstein kommune
Kommunenr 1516
Alle grunnskoler med adresse i Ulstein kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 101,3 109,0 109,7 104,9 99,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,9 11,3 12,2 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 13 14 14 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,7 92,0 80,3 85,0 73,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 12,0 12,9 13,0 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,0 11,8 12,0 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 15,6 13,8 17,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 16,8 15,5 17,2 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 99,2 96,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 67 819 72 116 71 897 68 124 64 203
Undervisningstimer totalt per elev 58 60 63 59 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no