Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulstein kommune
Kommunenr 1516
Alle grunnskoler med adresse i Ulstein kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ulstein kommune 101,3 109,0 109,7 104,9 99,8
Møre og Romsdal fylke 3 114,6 3 159,7 3 171,1 3 243,9 3 276,0
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Ulstein kommune 12,4 11,9 11,3 12,2 12,5
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,6 11,6 11,2 11,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ulstein kommune 12 13 14 14 15
Møre og Romsdal fylke 472 489 526 546 581
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ulstein kommune 98,7 92,0 80,3 85,0 73,3
Møre og Romsdal fylke 69,5 67,0 62,3 59,8 56,3
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ulstein kommune 11,8 12,0 12,9 13,0 15,4
Møre og Romsdal fylke 15,1 15,5 16,6 16,8 17,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ulstein kommune 12,8 12,0 11,8 12,0 12,7
Møre og Romsdal fylke 12,4 12,3 12,3 11,8 11,6
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ulstein kommune 15,5 15,6 13,8 17,0 16,6
Møre og Romsdal fylke 14,2 13,8 13,8 13,6 13,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ulstein kommune 18,2 16,8 15,5 17,2 17,0
Møre og Romsdal fylke 15,9 15,9 15,9 15,4 15,4
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ulstein kommune 15,8
Møre og Romsdal fylke 14,0
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ulstein kommune 15,1
Møre og Romsdal fylke 14,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ulstein kommune 20,7
Møre og Romsdal fylke 17,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ulstein kommune 98,9 99,2 96,7 100,0 100,0
Møre og Romsdal fylke 97,0 96,3 95,1 95,1 94,7
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Ulstein kommune 67 819 72 116 71 897 68 124 64 203
Møre og Romsdal fylke 1 983 908 2 011 739 2 021 990 2 084 490 2 106 204
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Ulstein kommune 58 60 63 59 57
Møre og Romsdal fylke 60 61 62 64 64
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no