Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulstein kommune
Kommunenr 1516
Alle grunnskoler med adresse i Ulstein kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 109,0 109,7 104,9 99,8 107,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,3 12,2 12,5 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 14 14 15 15
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 92,0 80,3 85,0 73,3 74,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 12,9 13,0 15,4 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,8 12,0 12,7 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,6 13,8 17,0 16,6 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,5 17,2 17,0 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 96,7 100,0 100,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 72 116 71 897 68 124 64 203 70 134
Undervisningstimer totalt per elev 60 63 59 57 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no