Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulsmåg skole
Totlandsvegen 53
5224 NESTTUN
Org.nr 974738511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 136,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 066
Undervisningstimer totalt per elev 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no