Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulsmåg skole
Totlandsvegen 53
5224 NESTTUN
Org.nr 974738511
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,6 40,2 41,9 42,2 38,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 15,3 15,5 13,6 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,9 189,4 161,4 120,6 136,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 6,5 7,7 10,3 9,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,1 15,3 15,4 13,6 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,5 17,8 17,9 14,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 890 24 101 24 837 28 348 26 066
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 48 54 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no