Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulsetskogen skole
Ulsetskogen 14
5119 ULSET
Org.nr 874738492
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 17,8 19,2 17,8 20,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 16,3 14,7 15,1 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,2 148,5 149,1 126,9 155,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 9,4 8,8 10,8 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 16,4 14,8 15,1 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 18,2 16,2 16,0 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 417 11 238 12 733 12 038 12 910
Undervisningstimer totalt per elev 48 45 51 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no