Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulnes Montessoriskule Sa (privat)
Panoramavegen 89
2918 ULNES
Org.nr 993951439
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ulnes Montessoriskule Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,7 5,0 7,0 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 8,1 8,0 5,9 6,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,5 19,7 23,3 40,0 30,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,7 38,6 32,7 14,3 20,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,3 10,2 7,5 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 16,2 20,3 12,4 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,3 88,5 96,5 97,7 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 793 3 306 3 533 5 053 4 631
Undervisningstimer totalt per elev 96 92 93 126 119
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no