Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullevålsveien skole
Bolteløkka Allé 8
0454 OSLO
Org.nr 974590689
Offentlig skole
Grunnskole
5.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 15,3 15,3 15,2 15,5
Antall elever per årsverk til undervisning 3,8 3,6 3,6 3,7 3,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 12,4 12,2 12,2 11,5 13,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 28,0 28,0 30,5 25,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,3 2,7 3,3 3,5 2,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 4,8 5,2 5,0 5,2 5,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 2,4 2,4 4,3 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 3,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 270 9 732 9 732 9 747 9 968
Undervisningstimer totalt per elev 175 187 187 184 192
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no