Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullevål skole
John Colletts Allé 20
0852 OSLO
Org.nr 974590301
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,4 37,8 35,9 35,1 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1 16,4 16,6 15,7 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 178,1 133,9 185,0 183,7 182,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,0 10,8 8,0 7,7 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,9 17,2 17,7 16,7 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,2 20,0 20,8 19,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 93,7 86,9
Lærertimer som gis til undervisning 25 756 24 832 23 621 23 367 24 823
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 45 47 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no