Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullerøy barneskole
Ullerøy
1747 SKJEBERG
Org.nr 975280500
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,6 4,4 3,9 4,5 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 9,5 10,9 9,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 69,6 60,9 38,8 22,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 12,6 16,5 21,7 48,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,1 10,5 8,7 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 12,4 13,3 12,7 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 135 3 049 2 650 3 100 3 146
Undervisningstimer totalt per elev 78 78 68 82 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no