Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullern skole (utgått)
Ullernvegen
2100 SKARNES
Org.nr 975273016
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,1 5,0 5,0 5,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,3 9,9 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,0 59,5 48,0 41,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 14,9 19,4 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,6 9,8 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3 10,7 10,2 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 76,1 72,4 78,5
Lærertimer som gis til undervisning 4 114 3 496 3 505 3 726
Undervisningstimer totalt per elev 79 79 75 83
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no