Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullensvang kommune
Kommunenr 1231
Alle grunnskoler med adresse i Ullensvang kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 46,0 47,8 51,2 50,6 47,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 8,8 8,5 8,7 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 12 12 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,1 48,5 32,6 33,1 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 16,9 24,2 24,5 29,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 9,8 8,7 9,1 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,4 10,2 11,8 11,9 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 11,6 11,4 12,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,6 97,5 90,9 91,6 86,3
Lærertimer som gis til undervisning 30 544 31 661 33 988 33 408 32 288
Undervisningstimer totalt per elev 74 81 84 81 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no