Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullavik skule
Ura 4
6230 SYKKYLVEN
Org.nr 974618575
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sykkylven kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,3 13,7 15,1 14,9 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,5 12,7 12,3 14,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,8 59,4 63,1 52,1 46,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 19,7 17,3 20,3 28,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 13,4 12,7 12,4 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 16,8 15,7 15,9 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 30,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 92,7 88,4 86,5 82,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 394 8 842 9 577 9 492 8 508
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 58 60 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no