Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullandhaug skole
Hjalmar Johansens Gate 13
4019 STAVANGER
Org.nr 974611481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 129,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 15 069
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no