Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullandhaug skole
Hjalmar Johansens Gate 13
4019 STAVANGER
Org.nr 974611481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 29,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 326
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no