Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullandhaug skole
Hjalmar Johansens Gate 13
4019 STAVANGER
Org.nr 974611481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 200,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 447
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no