Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullandhaug skole
Hjalmar Johansens Gate 13
4019 STAVANGER
Org.nr 974611481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Ullandhaug skole 26,1 27,4 29,1 27,8 22,6
Stavanger kommune 1 261,8 1 204,0 1 253,3 1 277,4 1 340,7
Rogaland fylke 5 313,5 5 263,9 5 352,4 5 399,7 5 511,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Ullandhaug skole 13,2 11,1 11,8 12,4 13,2
Stavanger kommune 13,5 13,9 13,8 13,5 12,9
Rogaland fylke 12,4 12,6 12,6 12,5 12,3
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Ullandhaug skole 2 1 2 2 1
Stavanger kommune 195 197 218 224 228
Rogaland fylke 835 826 875 928 938
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Ullandhaug skole 147,9 200,8 147,1 129,1 187,4
Stavanger kommune 75,2 75,3 69,2 67,9 67,1
Rogaland fylke 69,7 71,2 68,3 64,8 64,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Ullandhaug skole 7,3 4,7 6,4 7,9 6,0
Stavanger kommune 15,5 16,3 17,4 17,6 17,0
Rogaland fylke 15,7 15,7 16,3 17,2 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Ullandhaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stavanger kommune 14,7 15,0 14,8 14,5 13,5
Rogaland fylke 13,2 13,5 13,5 13,3 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Ullandhaug skole 17,7 14,8 15,9 16,5 17,5
Stavanger kommune 15,4 16,0 16,1 15,8 15,7
Rogaland fylke 14,4 14,6 14,6 14,8 14,7
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Ullandhaug skole 18,4 15,1 16,4 17,1 20,4
Stavanger kommune 18,6 19,0 19,0 18,8 17,4
Rogaland fylke 16,9 17,1 17,1 17,1 16,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Ullandhaug skole 0,0
Stavanger kommune 15,2
Rogaland fylke 14,9
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Ullandhaug skole 0,0
Stavanger kommune 18,1
Rogaland fylke 17,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Ullandhaug skole 20,4
Stavanger kommune 20,2
Rogaland fylke 19,5
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Ullandhaug skole 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0
Stavanger kommune 96,4 96,8 95,4 95,8 93,7
Rogaland fylke 96,0 95,8 95,3 95,7 94,7
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Ullandhaug skole 13 935 15 447 15 326 15 069 12 616
Stavanger kommune 774 735 756 316 780 665 803 759 848 048
Rogaland fylke 3 349 034 3 319 510 3 376 580 3 427 126 3 502 721
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Ullandhaug skole 50 59 56 53 50
Stavanger kommune 53 51 52 53 55
Rogaland fylke 58 56 57 57 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no