Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ullandhaug skole
Hjalmar Johansens Gate 13
4019 STAVANGER
Org.nr 974611481
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,1 27,4 29,1 27,8 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 11,1 11,8 12,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 147,9 200,8 147,1 129,1 187,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,3 4,7 6,4 7,9 6,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 14,8 15,9 16,5 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 15,1 16,4 17,1 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 935 15 447 15 326 15 069 12 616
Undervisningstimer totalt per elev 50 59 56 53 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no