Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulefoss skole (utgått)
Kirkebakken 18
3830 ULEFOSS
Org.nr 974608618
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 473
Undervisningstimer totalt per elev 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no