Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ulefoss skole (UTGÅTT)
Kirkebakken 18
3830 ULEFOSS
Org.nr 974608618
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 25,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,5 53,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 293 16 473
Undervisningstimer totalt per elev 63 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no