Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ugla skole
Uglavegen 13
7071 TRONDHEIM
Org.nr 975279057
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 39,2 37,8 38,5 41,1
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 14,4 14,1 13,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 425,4 319,1 265,7 475,8 385,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,9 3,9 4,6 2,6 2,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,1 19,4 18,8 18,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 21,2 21,6 20,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,8 97,7 99,3 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 23 919 22 038 21 620 22 439 24 319
Undervisningstimer totalt per elev 46 45 46 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no